DETTE TROR VI PÅ
Integritet
Vi skal styres av de høyeste standardene for etisk forretningsadferd og av dette enkle prinsippet: Gjør det rette. Vår virksomhet er bygget på langvarige forhold, basert på tillit. Vårt håndtrykk er et løfte. Vi holder det vi lover. Vi behandler våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere med rettferdighet, ærlighet og respekt, akkurat som vi ønsker at de skal behandle oss. I Hess er målet å bygge langvarige relasjoner og tillitsfulle samarbeidsforhold.

Mennesker
Vi prøver å trekke til oss, motivere og belønne talentfulle mennesker som arbeider med stolthet og glød. Vi inspirerer til engasjement og innsats ved å investere i utvikling, belønning av prestasjoner og ved å gi utfordrende og givende muligheter for personlig vekst. Vi er forpliktet til mangfold og inkludering, og verdsetter meningene til enhver person. Vi er forpliktet til hyppig og åpen kommunikasjon av informasjon og ideer.

Prestasjoner
Der vi velger å konkurrere ønsker vi å være en bransjeleder. Vi er forpliktet til å levere førsteklasses drift, produktkvalitet og kundeservice. Våre folk har myndighet til å ta initiativ og står ansvarlig for sine resultater. Vi ønsker endring velkommen, oppmuntrer til innovasjon og søker kontinuerlig forbedring ved å lære av våre erfaringer.

Sosialt ansvar
Hess har forpliktet seg til å bygge betrodde samarbeidsforhold med samfunn, ansatte, kunder og investorer. Vi samarbeider med vertslandets myndigheter, samfunnsgrupper og andre interessenter for å utvikle programmer som kan utgjøre en målbar og bærekraftig forskjell. Ved å følge Hess-verdiene har vi sikker drift, verner miljøet, følger lover, respekterer ulike kulturer og gjør det rette for menneskene i samfunnene der vi arbeider og lever.

Uavhengig sjel
Vi ønsker og fortsette å bygge på de egenskapene som har kjennetegnet vårt selskap og som har satt oss i stand til å konkurrere med hell.  Vi tar forsvarlig risiko og griper spennende muligheter med hurtighet og smidighet, bevarer fokuset på viktigheten av personlige relasjoner og streber etter å være førstevalget som selskap for våre ansatte, kunder, samarbeidspartnere og investorer. Fremfor alt fortsetter vi å være et selskap som bryr seg om sine folk, sin effekt på samfunnet, sitt omdømme og det å gjøre det rette.

Verdiskapning
Våre forretningsbeslutninger styres av vårt engasjement for langsiktig verdi og av økonomisk disiplin. Vi fokuserer på muligheter der vi kan etablere en konkurransemessig fordel, levere fremragende resultater og skape betydelig verdi. Vårt mål er å skape og styre en portefølje med ressurser som vil levere robuste, bærekraftige økonomiske resultater og langsiktig vekst.Print denne siden