VÅRE SIKKERHETSMÅL
Sikkerhetskvalitetene er nedfelt i våre verdier og vår visjon på dette området er å være en ledende garantist for sikkerheten til våre ansatte samt å bevare miljøet rundt oss.

Vårt overordnede mål er å være helt i toppen på sikkerhetsstatistikken blant olje- og gassprodusenter. Vi skal derfor ha som mål å utføre alle aktiviteter, også aktiviteter hos partnere og kontraktører, uten ulykker, personskader eller negative påvirkninger på miljøet.

I Hess Norge er helse, miljø og sikkerhet en integrert del av ledelsen i selskapet.


Print denne siden