VÅRE LISENSER PÅ NORSK SOKKEL

Valhall – PL 006B

Valhall-feltet er et krittfelt som befinner seg på den sørligste delen av den norske kontinentalsokkelen, ca. 290 km offshore på 69 meters dyp. Feltet ble oppdaget i 1975, og beslutningen om å utvikle det ble tatt i 1977. Den første oljen kom opp i 1982. I 2012 feiret feltet 30 år med produksjon.

Det opprinnelige utviklingskonseptet besto av tre plattformer, en "boligplattform (QP)", en "boreplattform (DP)" og en "prosess- og kompressorplattform (PCP)". Senere ble det lagt til en fjerde plattform i 1995, "brønnhodeplattformen (WP)" for å gi flere åpninger for boring. I 2002 godkjente partnerskapet et vanninjeksjonsprogram for feltet og "injeksjonsplattformen (IP)" ble satt opp i 2005. I 2003 ble det installert to nye, ubemannede plattformer på henholdsvis nord- og sørflanken for å få bedre tilgang til reservoarmålene på disse områdene.

I 2013 ble det kontrahert en ny "produksjons- og hotell (PH)"-plattform med produksjonsstart 26. januar 2013.

Valhall-feltet har gjennomgått en større ombygging av sine aldrende fasiliteter (QP, DP, PCP) i den sentrale delen av feltet, et prosjekt som kalles Valhall Re-Development.

Bildet gir en skjematisk oversikt over plattformplasseringene og reservoaret.

Valhall

 

Operatøren av Valhall-feltet er BP Norge AS, med 35,95 %, mens Hess Norge AS har de gjenværende 64,05 %.

 

Hod – PL 033 / PL 033B

Hod-feltet er i kommunikasjon med Valhall-feltet gjennom salstykkeområdet på sørflanken. Den første oljen fra Hod, som produseres med en 8-hulls ubemannet plattform, begynte å strømme i september 1990. Så langt er det hentet opp ca. 10 % av oljen som ligger der. Det er i øyeblikket ingen aktive brønner som produserer fra Hod-plattformen, selv om det er fire produserende brønner på sørflanken av Valhall-feltet som tapper olje fra lisensene på både Valhall- og Hod-feltet.

Operatøren av Hod-feltet er BP Norge AS, med 37,50 %, mens Hess Norge AS har de gjenværende 62,50 %.Print denne siden